Varning bedrägerier

Elnätskunder hos Staffanstorps Energi har via telefon blivit kontaktade av en person som utgett sig från att vilja kompensera kunder ekonomiskt för att mätare inte fungerat. Detta är bedrägeri och inte kopplat till Staffanstorps Energi eller våra underentreprenörer. Vi råder kunder att polisanmäla dessa ärenden, om det inträffar.

Angående utbetalning av elstödet förekommer uppgifter över hela landet att kunder blivit kontaktade via telefon angående denna utbetalning och att kunderna har uppmanats att använda sitt BankID. Detta är bedrägeri. Vi råder kunder att även polisanmäla dessa ärenden, om det inträffar.

Använd aldrig BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig.

Staffanstorps Centrum AB 2024