[Staffanstorps Energi] Fel värden på ”Mina sidor” – Just nu pågår det en övergång i hur man handlar och avräknar elkraft i Sverige och i Norden

Sedan 1996 har alla länder i Norden använt en 60-minuters tidsperiod för att handla och avräkna elkraft. Enligt EU-förordningen ”Balanshållning avseende el (EB)” vill man i stället se en gemensam tidsperiod på 15 minuter.

Energimarknadsinspektionen (EI) har på grund av detta infört nya regler om hur elen mäts, beräknas och rapporteras.

Dessa förändringar är anledningen till att du just nu ser fel värden på ”Mina sidor”.

Varför vill EU ha en gemensam tidsperiod?

Detta är ett första steg mot en gemensam elmarknad inom EU. Det ger oss bättre möjligheter att hantera ett kraftsystem med en större andel förnyelsebara energikällor.

Vad innebär detta för mig?

Just nu pågår uppdateringen av de mätare som skickar timvärden till din elhandlare. För dig som konsument innebär övergången ingen ekonomisk påverkan, men fram tills att alla mätare är uppdaterade, kan du se felaktiga eller inga värden alls för din elförbrukning på ”Mina sidor”.

När kommer detta att vara åtgärdat?

Tyvärr kan vi inte säga exakt hur länge den här övergången kommer att pågå, men vi arbetar hårt för att få allt på plats så snabbt och smidigt som möjligt.

Staffanstorps Centrum AB 2024