Ökat tryck på elanslutning påverkar väntetiden

Elförsörjningen står i fokus och det finns ett stort intresse för till exempel solceller och laddstolpar för elbilar. Det ökade trycket på elnätet innebär en utmaning. En stor del av dagens befintliga elnät är varken anpassat eller byggt efter dessa behov.

Det gäller alla svenska kommuner och även för oss i Staffanstorp. Vi ser en ökad efterfrågan från både villaägare och företag. Efterfrågan på solceller är hög på grund av ökade elkostnader. Detsamma gäller installation av laddstolpar till elbil samt värmepumpar.

I dagsläget finns inte kapaciteten att ansluta kunder i den takt vi önskar. Det beror på att allt som ansluts påverkar elnätet, och elnätet kan bli överbelastat i vissa områden. Det går inte att på förhand säga vilka områden som riskerar överbelastning. Det beror på hur många i det området som (till exempel) vill installera solceller.

Detta påverkar väntetiden

Den som vill ändra sin anslutning till elnätet kan till följd av detta uppleva långa väntetider.

En anslutning kan innebära man att man måste genomföra stora åtgärder i elnätet. Det gör att installationen kan dröja. Den ökade global efterfråga på material, leder också till längre ledtider.

Funderar du på att installera solceller eller göra annan förändring av din elnätsanslutning?

Då ska du ta kontakt med en elinstallatör. Installatören skickar in en förfrågan till oss, så att vi kan utreda hur förutsättningarna ser ut i just ditt område. Så fort vi vet, återkommer vi med mer information om väntetid för anslutning.

Väntetid för att kunna ansluta kan variera mellan tre till sex månader, upp till ett par år, beroende på hur elnätets kapacitet är i just ditt område.

Stora investeringar i elnätet under en femårsperiod

Under de kommande fem åren ska 160-200 miljoner kronor investeras för att stärka stommen i det lokala elnätet. Utöver detta görs även lokala områdesinvesteringar för att klara resan mot ett allt mer elektrifierat samhälle.

Staffanstorps Centrum AB 2024