Förändrade elnätstariffer från 1 juli 2023

På grund av minskade priser på elmarknaden kommer Staffanstorps Energi sänka överföringsavgiften från och med den 1 juli 2023.
Detta innebär en sänkning av den rörliga avgiften med 2,9 öre/kWh för förbrukning, från och med 1 juli 2023. Läs mer här:Nättariffer – Staffanstorps Centrum

Staffanstorps Centrum AB 2024