Debitering vatten och avlopp

VA-verksamheten finansieras med de avgifter som du betalar för användning av VA-anläggningen. Dricksvattnet i kranen hemma hos dig är upp till 1000 gånger billigare än köpt vatten på flaska. Dessutom ingår borttransport av det förorenade vattnet och rening i reningsverk.

Du betalar för ditt vatten och avlopp varje kvartal (februari, maj, augusti och november).

Kontakta oss om du har frågor angående vatten- och avloppsfakturor samt om du vill anmäla ett ägarbyte.

Kundservice

Tel. 046-280 43 00
Telefontid: 9-12

E-post: va-debiteringen@staffanstorp.se
Övriga frågor som rör vatten och avlopp, kontakta Staffanstorps kommun

Anmäl autogiro och e-faktura:

Om du anmäler autogiro via dina internetbank, ange bankgiro: 5833-4814 (VA-verket Staffanstorps Kommun). Du kan också skriva ut blanketten nedan, fylla i informationen och skicka den till oss. Se adress på blankett för autogiro.

Hämta blankett för autogiro Mer information om E-faktura  

Ägarbyte

Gör en anmälan om ägarbyte genom att fylla i formuläret nedan. Vi behöver din anmälan senast 14 dagar innan ägarbytet. Behöver du hjälp, är du givetvis välkommen att kontakta oss, så guidar vi dig rätt.

Viktig information om ditt ägarbyte

För avstämning och slutdebitering av förbrukat vatten ska en aktuell vattenmätarställning skickas in till oss. Det går till så här:

  • Vi skickar ett avläsningskort till den som säljer fastigheten.
  • Säljaren gör en avläsning av vattenmätaren och skickar tillbaka till oss.
  • Den nya ägaren får en schablonberäknad årsförbrukning på 150 kubikmeter vatten.
Anmäl ditt ägarbyte här  

Läser du av din vattenmätare?

Alla vattenmätare i Staffanstorps kommun är så kallade ”mekaniska vattenmätare”. Mekaniska vattenmätare går inte att fjärravläsa. Det innebär att du behöver läsa av din mätare på egen hand.

En gång om året (i september) får du ett brev där vi ber dig skicka in din faktiska vattenmätarställning. Din faktiska vattenmätarställning stäms sedan av mot tidigare preliminär debiterad förbrukning. Debiteringssystemet räknar därefter ut en ny beräknad årsförbrukning som vi preliminärdebiterar mot tills nästa faktiska vattenmätarställning kommer in.

Har du betalat för mycket eller för lite?
  • Har vi debiterat dig för mer vatten än du har använt, får du överskottet tillgodo.
  • Har du använt mer vatten än du har betalat för, läggs det till på nästkommande faktura.
Har du meddelat din vattenmätarställning till oss?

Det kan du enkelt kontrollera på baksidan av din faktura markerat ”Avläst ställning”. Ser du inte ”Avläst ställning” på baksidan av din faktura, har vi inte fått in din vattenmätarställning. I så fall ska du kontakta oss, så ser vi till att det registreras.

Staffanstorps Centrum AB 2024