Fjärrvärmeavbrott

Staffanstorps Energi kommer den 13:e april med start klockan 10:00 tillfälligt bryta elleveransen till fjärrvärmeverket i Staffanstorp.

Detta beror på de kommer ansluta en ny kund i närliggande område, vars elnätsstation är av äldre modell, och därför måste de bryta strömmen helt för att kunna göra jobbet på ett säkert sätt.

 

Från och med denna tidpunkt och fram till och med klockan 13:00 samma dag kommer fjärrvärmeleveranserna till samtliga fjärrvärmekunder i Staffanstorp tillfälligt upphöra.

Läs mer på Adven:s hemsida https://adven.com/se/fjarrvarmekunder/#driftinformation

 

Staffanstorps Centrum AB 2024