Staffanstorps Fibernät tappar fler medarbetare

Vi är just nu färre medarbetare än någonsin på Staffanstorps Fibernät AB då ytterligare en medarbetare valt att sluta hos oss. Vi hoppas Ni har tålamod med att vi i än större grad har svårt att bemöta Era  frågor och önskemål. Vi noterar allt och återkopplar till Er så snart vi har möjlighet. Ett arbete som pågår parallellt är att tillföra mer information på vår webbplats https://staffanstorpscentrum.se/fibernat/ där vi hoppas kunna bemöta en del av Era frågor framöver.

Vi arbetar intensivt med bemanningsfrågan och hoppas kunna förstärka med mer personal redan i höst.

Staffanstorps Centrum AB 2024