LPS – Low Pressure System

Tryckavloppssystem

Pumpstationer för enskilda hushåll på landsbygden, ett tryckavlopp som pumpar med 6 bar till självfallsledning.

Det finns ca 500 driftsatta pumpar i kommunen och Reningsverket reparerar ca 100 pumpar/år.

Dessa regler gäller vid normaldrift av LPS – enheten.

 • VA – verket svarar för underhåll av LPS – pumpen.
 • Vid strömavbrott fungerar inte pump och larm, därför bör inte avloppet användas.
 • Avloppet får absolut inte tillföras:
  • Sand och grus
  • Kemikalier
  • Regn eller dräneringsvatten
  • Fasta föremål ex tvättlappar, bindor, tops
  • Matfett/oljor

Staffanstorps Centrum AB 2024