Dagvattenhantering

Det finns idag 13 dagvattenpumpstationer som tar hand om regn- och dränvatten placerade vid vägar, gång och cykeltunnlar. Den senast uppförda ligger intill Reningsverket och tar hand om regnvatten från största delen av Staffanstorps samhälle som mynnar ut i borggårdsdiket. Denna pumpstation har en maxkapacitet på 4 500 l/s.

Att tänka på som boende i kommunen då dagvatten/regnvatten inte går via reningsverket, utan direkt till vattendrag och sjöar:

  • Tvätta inte fordon på gatan eller uppfarter.
  • Kasta inte fimpar och portionssnus så det hamnar i rännstensbrunnar.

 

Staffanstorps Centrum AB 2024