Historia

Avloppsreningsverket i Staffanstorp har genomgått många förbättringar och moderniseringar. Första avloppsreningsverket togs i drift 1957, dimensionerat för 1 200 personer. Då fanns försedimentering och biologisk bädd samt daggar.

1964 byggdes verket ut för en kapacitet motsvarande 9 000 personer. En ny försedimenteringsbassäng, biologisk bädd och aktivslamanläggning tillkom.

1972 utökades kapaciteten till 20 000 personer genom tillbyggnad av den biologiska delen med ytterligare an aktivslambassäng och mellansedimenteringsbassänger. I tillbyggnaden ingick även kemisk rening, det så kallade tredje steget.

1977 genomfördes en ännu större ombyggnad. Sandfång och slamfickor byggdes om. Nya blåsmaskiner installerades. En ny byggnad för efterbehandling av slam och kalk uppfördes.

1992 byggdes ytterligare kväverening.

Staffanstorps Reningsverk är idag en del av Staffanstorps Kommunfastigheter AB, som ingår i koncernen Staffanstorps Centrum AB. Koncernen äger och förvaltar allmännyttiga verksamheter med anläggningar och tjänster åt kommunens invånare.

Staffanstorps Centrum AB 2024