Färskvatten

Dricksvatten

Vårt dricksvatten i Staffanstorps kommun håller mycket hög kvalitet.

Provtagning på dricksvatten

Dricksvattnet kontrolleras enligt Livsmedelsverkets regelverk genom regelbundna provtagningar. Staffanstorp tar prover på dricksvattnet vid cirka 30 tillfällen per år, med provtagningspunkter fördelat över hela kommunen. Sydvatten har också kontinuerliga provtagningar. På så sätt kan vi alltid vara säkra på att vattnet håller en jämn och hög kvalitet. Mer fakta om dricksvattnets kvalitet hittar du hos Sydvatten.

Staffanstorp

Vattnet från Vombverket försörjer största delen av Staffanstorps kommun. Vattnets hårdhet ligger på cirka 6,1 dH° (tyska hårdhetsgrader) och pH 8,3.

Hjärups tätort med omnejd

Vattnet som dricks i Hjärup med omnejd kommer från sjön Bolmen i Småland. Vattnets led via en lång tunnel/ledning till Sydvattens vattenverk Ringsjöverket som ligger i Eslövs kommun. Vattnets hårdhet ligger på cirka 4,0 dH° (tyska hårdhetsgrader) och pH 8,3.

Vattenmätarbyte

Enligt Boverkets föreskrifter ska vattenmätarbyte verkställas efter nio års användning. Anledningen är att mätaren blir sliten ju längre den sitter. Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster har fastighetsägare som nyttjar det kommunala vattnet skyldighet att lämna tillträde för undersökning, installation och underhåll. Brister i befintlig vatteninstallation som upptäcks i samband med mätarbyte (t ex otäta eller trasiga kranar, ventiler eller vattenläckage m m) svarar VA-verket inte för.

VA-verket i samarbete med Staffanstorps Reningsverk, utför vattenmätarbyte i kommunen.

Staffanstorps Centrum AB 2024