Driftstörningar med stor spridning

Vi upplever störningar på flera olika håll i Staffanstorp Fibernät och felsökning pågår. Vi återkommer så snart vi har besked.

Staffanstorps Centrum AB 2024