Driftstörningar – åtgärdat

ÅTGÄRDAT

Just nu upplever vi driftstörningar i vårt nät. Det har ännu inte gått att lokalisera utan störningarna pågår i hela nätet.

Felsökning pågår och informationen uppdateras löpande.

Staffanstorps Centrum AB 2024