Driftstörning i fibernätet

Vi har fått återkoppling från vår kommunikationsoperatör OpenUniverse och efter ett uppdateringsarbete i nätet har vissa tjänsteleverantörer fått problem. Rekommendationen är att alla som upplever problem i Staffanstorps fibernät kontaktar sin tjänsteleverantör.

Dessutom kan man prova att starta om utrustningen vid inkommande fiber för att den ska kunna uppdatera sig men ny information från tjänsteleverantören.

Staffanstorps Centrum AB 2024