[Staffanstorps Fibernät] Vi har bytt dokumentationssystem – för ett bättre och stabilare nät

Vi har under de senaste sex månaderna arbetat med att byta dokumentationssystem för vårt stadsnät. Ett arbete som har varit både utmanande och givande.

Det nya systemet är lättare att använda, ger en bättre överblick och innehåller funktioner som gör att vi snabbare kan upptäcka och åtgärda eventuella avbrott.

– Det gamla dokumentationssystemet uppfyllde inte våra krav och vi har länge funderat på att byta. Det är viktigt för oss att leverera en bra service till våra kunder. Det nya systemet hjälper oss med det, säger Sara Boke Olén, Fibernätschef på Staffanstorps Fibernät AB.

En av de största fördelarna med det nya dokumentationssystemet är att det är lättare att identifiera och åtgärda problem. Det kan leda till färre avbrott i nätet, vilket bidrar till ett bättre och mer stabilt nät för våra kunder.

– Vi är mycket nöjda och har redan sett en positiv effekt av det nya systemet, avslutar Sara.

Vill du veta mer om det nya systemet – hör av dig till oss

info@staffanstorpsfibernat.se

Staffanstorps Centrum AB 2024