Information angående utbyggnad av fiber på landsbygden

Styrelsen beslutade den 6 februari 2020 att se över utbyggnadsmöjligheten geografiskt för respektive område/by sett utifrån antal hushåll, ekonomi, redan befintlig kanalisation etc. och därefter ta beslut om eventuell framtida utbyggnad. Styrelsen tog också ett beslut om att en kommunikationsplan ska upprättas för att berörda ska hållas kontinuerligt informerade.

Styrelsen beslutade även att se över möjligheten att samverka med andra aktörer för att snabba på utbyggnadshastigheten.

En del av er har avtal om anslutning av fiber, sedan 2018. Vi kommer inom kort kontakta er för att se om intresse kvarstår.

Vi gör allt för att hitta en lösning som alla parter är nöjda med.

Staffanstorps Centrum AB 2020