Pågående arbeten

Staffanstorp

-Vikhem

  • Brf Vikhems gård- Nyproduktion där samtliga lägenheter ansluts till Staffanstorp Fibernät. Beräknas vara driftsatt Q1 2023.
  • Brf Vikhems Torg – Nyproduktion där samtliga lägenheter ansluts till Staffanstorp Fibernät. Beräknas vara klart för installationer och driftsatt under Q1-Q2 2023.
  • Brf Vikhemsporten – Nyproduktion där samtliga lägenheter ansluts till Staffanstorp Fibernät. Beräknas vara klart för installationer och driftsatt under Q1 2023.

-Sockerstan

  • Brf Sockerstan – Nyproduktion där samtliga lägenheter ansluts till Staffanstorp Fibernät. Beräknas vara klart för installationer och driftsatt under Q1 2023.

 

Jeppsagård

Jeppsagård är ett kommande projekt som omfattar anslutningar till radhus, flerfamiljehus samt förskola i området. Detta ligger just nu ligger ute för upphandling som beräknas vara klar i januari och sedans förväntas schakten i området vara i gång under Q1 2023.

 

Hjärup

  • Brf Parkallén – Nyproduktion där samtliga lägenheter ansluts till Staffanstorp Fibernät. Beräknas vara klart för installationer under Q3-Q4 2023.
  • Vårdboende Hjärup – Nyproduktion där samtliga lägenheter på vårdboendet ansluts till Staffanstorp Fibernät. Beräknas vara klart för installationer under Q4 2024.

 

Staffanstorps Centrum AB 2024