Hur ansluter jag min fastighet?

Äger Du en fastighet som Du vill ansluta till fibernätet såsom en villa i tätorterna Staffanstorp och Hjärup i ett område där vi tidigare anslutit fastigheter är priset för en anslutning 25 000 SEK inklusive moms för en så kallad fullständig installation där vi gör allt. Du beställer genom att fylla i vårt formulär -> Beställning fiberanslutning och vi skickar Dig ett avtal via mejl som Du signerar via BankID. Leverans av anslutning i tätort sker i regel inom ca 3-6 månader efter avtal tecknats.

Har Du en fastighet på landsbygden och vill ansluta till oss pågår just nu ett landsbygdsprojekt med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling fram till juni 2022. Beroende på vart Din fastighet är belägen på landsbygden kan leveranstiden variera inom projekttiden. Priset för en anslutning inom projekt är 25 000 SEK inkl moms för en fullständig installation. Har Du önskemål om att även ansluta sidobyggnader behöver vi föra en dialog om dessa innan vi kan presentera en prisbild som inkluderar även dessa. Beställer anslutning gör Du genom att fylla i vårt formulär-> Beställning fiberanslutning och vill du veta mer det vill säga göra en intresseanmälan gör Du det här-> Intresseanmälan fiberanslutning

Är Du fastighetsägare till ett flerbostadshus lämnar Du en intresseanmälan -> Intresseanmälan fiberanslutning och vi återkommer efter dialog med ett kostnadsförslag. Ett kostnadsexempel kan vara en anslutningsavgift med ett tillägg per lägenhet och prissättningen kan bero på hur vi överlämnar en anslutning i respektive lägenhet. Här krävs en dialog mellan Dig som fastighetsägare och oss och därför kan vi inte presentera en generell prissättning här.

Är Du företagare och önskar ansluta fastigheten Du bedriver Din verksamhet i lämnar Du en intresseanmälan -> Intresseanmälan fiberanslutning och vi tar upp en dialog kring vilken typ av anslutning Du vill ha. Riktpris för anslutning av företag är mellan 25 000-50 000 SEK exklusive moms beroende på vilken typ av anslutning som efterfrågas. Viktigt är också att påpeka att det är fastighetsägaren som kan beställa anslutning vilket innebär att om Du hyr lokalen för Din verksamhet bör fastighetsägaren vidtalas.

Har Du frågor eller vill veta mer kan Du även kontakta oss via info@staffanstorpsfibernat.se

Staffanstorps Centrum AB 2020