Vad händer på landsbygden?

Vi får då och då frågan om vad som händer med fibersatsningen på landsbygden.

Även om det kanske inte märks så mycket utåt ännu, så händer det mycket bakom kulisserna. 2021 har varit ett händelserikt år. En ny organisation har vuxit fram under året. I våras började Gustaf som projektledare och under sommaren tillträdde Sara som ny fibernätschef. I början av året fick vi vänta flera månader på förvaltningsrättens beslut kring överklagan. Efter sommaren, när beslutet väl kom, så tecknades avtal med vår entreprenör.

Under hösten har vi arbetat flitigt med att sammanställa avtal och detaljprojektera våra tre delområde, Mölleberga, Kabbarp/Uppåkra och Bjällerup. Just nu pågår ett febrilt arbete med att teckna markavtal med berörda markägare samt kontinuerlig kontakt med Trafikverket gällande grävtillstånd kring deras vägar.

När alla avtal är på plats, väntas nästa fas. Grävning och förläggning av stamnät. Det är först nu som vårt digra arbete börjar synas på riktigt i landsbygden. När schaktmaskinerna sätter igång. När fibernätet väl är på plats blir det så slutligen dags för kundinstallationer.

Vi vet att det varit en lång väntan för en del av våra kunder. Vi är oerhört tacksamma för ert tålamod. Tack för ett spännande 2021 och tillsammans blickar vi fram mot ett 2022 då vi kan börja tända upp fiber på landsbygden!

Staffanstorps Centrum AB 2024