"Vi skapar välfungerande och allmännyttiga verksamheter för Staffanstorps kommuninvånare."

Välkommen till Staffanstorps Centrum AB

Staffanstorps Centrum AB är den organisatoriska hjärnan för Staffanstorps kommuns bolagskoncern. Våra dotterbolag är: Staffanstorps Energi AB, Staffanstorps Fiber AB, Staffanstorps Kommunfastigheter AB och Staffanstorps Reningsverk. Tillsammans ger vi den bästa tänkbara service till kommuninvånarna i Staffanstorp.

Staffanstorps Centrum AB 2024