"Vi jobbar med att skapa välfungerande, allmännyttiga verksamheter för alla Staffanstorps kommuninvånare"

Välkommen till Staffanstorps Centrum AB

Enkelt uttryckt är Staffanstorps Centrum AB den organisatoriska hjärnan för Staffanstorps kommuns bolagskoncern. Staffanstorps Centrum AB tar hand om det mesta av koncernens administrativa arbetsuppgifter, som till exempel ekonomi. Våra dotterbolag äger och sköter kommunens byggnader, el- och fibernät och reningsverk. Tillsammans arbetar alla bolag för att verksamheten ska ge den bästa tänkbara servicen till kommuninvånarna.

Staffanstorps Centrum AB 2020