Förändrade elnätstariffer från 1 januari 2023

På grund av stor osäkerhet och ökade priser på elmarknaden behöver Staffanstorps Energi höja överföringsavgiften från och med den 1 januari 2023.

Detta innebär en ökning av den rörliga avgiften med 8,9 öre/kWh för förbrukning, från och med 1 januari 2023. Läs mer här: Nättariffer – Staffanstorps Centrum

Staffanstorps Centrum AB 2020