Ambassadör för landsbygdsprojektet

 
Vi behöver hjälp med att öka antalet anslutningsavtal inom Landsbygdsprojektet. Du som är intresserad av att hjälpa till kan anmäla dig som vår ambassadör. Att bli ambassadör innebär att du med värvning av anslutningsavtal kan erhålla en rabatt på din anslutningsavgift. Vi erbjuder en sänkning av anslutningsavgiften med 500 kr per värvat anslutningsavtal.

När du anmält dig får du, av oss, en referens som ambassadör. Denna referens ber du värvad fastighetsägare ange vid beställning på vår webbplats, https://staffanstorpscentrum.se/fibernat/bestallningsformular/, i rutan för övriga upplysningar. När vi tecknat anslutningsavtal med beställaren kan du tillräkna dig en sänkning av anslutningsavgiften motsvarande 500 kr/anslutningsavtal. Inför fakturering av anslutningsavgift stämmer vi av med dig som ambassadör vilken sänkning som är aktuell.

Fyll i ditt intresse i formuläret. Tack för din medverkan!

 

Intresseanmälan Ambassadör
    Staffanstorps Centrum AB 2020